Điều khoản dịch vụ

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Về Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng;
 • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng: Bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của khách hàng; Các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình ưu đãi mới;
 • Cá nhân hóa: Tổ hợp dữ liệu thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về người tiêu dùng. Từ đó cho phép De Memoria phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh;
 • An ninh: Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo tài khoản.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

De Memoria thu thập thông tin cá nhân của khách hàng qua:

 • Khách hàng trực tiếp cung cấp thông ty, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, và địa chỉ mail (nếu có)
 • Từ những nguồn hợp pháp khác

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó

De Memoria sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thức 3 nào, trừ một số trường hợp dưới đây:

 • Các đối tác: là bên cung cấp dịch vụ cho Công ty liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết, cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân;
 • Yêu cầu pháp lý: Công ty có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do pháp luật yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết để tuân thủ các quy trình pháp lý;
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được Công ty lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình.

Công ty TNHH OQR

Địa chỉ: Tầng 6, Tầng 7, Toà nhà Bcons, 176/1-176/3  đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 18009413

6. Liên hệ 

Khách hàng vui lòng liên hệ qua:

Customer Services / Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

CÔNG TY TNHH OQR

 • Trụ sở: Tầng 7, Toà nhà Bcons, 176/1-176/3  đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Số điện thoại: 0866442255