Chính sách mua hàng (trang sản phẩm)

1. Phạm vi giao hàng:

Hiện nay, De Memoria chỉ có thể giao hàng đến các địa chỉ trong lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ không thể giao hàng đến một số địa điểm. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách thông qua thông tin liên hệ mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng và đề xuất hướng giải quyết phù hợp.